Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
ABach
Giả thiết ABach Luyện tập OLP/ACM 73
AdhBin
Xâu nhị phân dính Luyện tập OLP/ACM 35
Auction
Đấu giá Luyện tập OLP/ACM 97
BioComp
Máy tính sinh học Luyện tập OLP/ACM 3
BoreCole
Trồng rau Luyện tập OLP/ACM 21
BuildACM
Tuyển đội ACM Luyện tập OLP/ACM 3
BuildTeam2
Xây dựng nhóm ACM/ICPC Luyện tập OLP/ACM 6
CComp
Thành phần liên thông Luyện tập OLP/ACM 3
Cellin
Các ô vuông trong hình tròn Luyện tập OLP/ACM 43
CircleCode
Mã hóa Vòng Luyện tập OLP/ACM 23
Diagonal
Tổng trên hai chéo ma trận Luyện tập OLP/ACM 23
DiffMath
Difficult math Luyện tập OLP/ACM 4
DigitSum
Phép cộng các chữ số Luyện tập OLP/ACM 40
DisHam
Khoảng cách Hamming Luyện tập OLP/ACM 28
DollyRus
Búp bê Nga Luyện tập OLP/ACM 8
EleNetwork
Mạng lưới điện dân dụng Luyện tập OLP/ACM 3
EncodeURL
Mã hóa xâu URL Luyện tập OLP/ACM 68
ExPicture
Triển lãm tranh Luyện tập OLP/ACM 42
ExpPaCor
Biểu thức dấu ngoặc hợp lê Luyện tập OLP/ACM 3
FactK
Phân tích ra k thừa số phân biệt Luyện tập OLP/ACM 5
FindIndex
Tìm vị trí của số N Luyện tập OLP/ACM 38
FindPal
Tìm số đối xứng Luyện tập OLP/ACM 31
Flower
Trồng hoa trong công viên Luyện tập OLP/ACM 2
Gcd
Ước chung lớn nhất Luyện tập OLP/ACM 57
GenNum
Sinh dãy số theo quy luật Luyện tập OLP/ACM 65
GenOme
GENOME Luyện tập OLP/ACM 5
Gift
Chia quà Luyện tập OLP/ACM 11
Group
Phân nhóm Luyện tập OLP/ACM 3
Hexa
Hình lục giác Luyện tập OLP/ACM 8
ImageCopy
In ảnh tô màu Luyện tập OLP/ACM 29
KRMatrix
Phần tử thứ k của Ma trận Luyện tập OLP/ACM 19
LLogo
Ngôn ngữ lập trình Logo Luyện tập OLP/ACM 4
MaxMin
Không công bằng Max-min Luyện tập OLP/ACM 43
MkDir
Tạo thư mục Luyện tập OLP/ACM 8
ModK
Dãy con chia hết cho k Luyện tập OLP/ACM 20
MST
Cây khung nhỏ nhất Luyện tập OLP/ACM 3
NextPerm
Hoán vị kế tiếp Luyện tập OLP/ACM 34
NumRang
Khoảng cách giữa hai số nguyên Luyện tập OLP/ACM 68
Park
Nhà giữ xe Luyện tập OLP/ACM 50
Picnic
Dã ngoại Luyện tập OLP/ACM 44
ProductBB
Phép nhân ở hệ cơ số B Luyện tập OLP/ACM 14
Pull
Kéo pháo lên đỉnh đồi Luyện tập OLP/ACM 68
Rank
Xếp hạng ACM Luyện tập OLP/ACM 16
RateEqua
Dãy tỷ lệ Luyện tập OLP/ACM 21
RMatrix
Mã hóa xoay ma trận Luyện tập OLP/ACM 21
Rubic
Rubic hai màu Luyện tập OLP/ACM 2
School
Đến trường Luyện tập OLP/ACM 5
SendEmail
Gửi thư điện tử Luyện tập OLP/ACM 7
SEQSUB
Dãy con lớn nhất có tổng chia hết cho 3 Luyện tập OLP/ACM 22
SetMod
Tập số Luyện tập OLP/ACM 18
Sierpinski
Hình học Fractal Luyện tập OLP/ACM 3
Sum
Tính tổng bình phương các số tự nhiên Luyện tập OLP/ACM 25
SumCoP
Tổng dựa trên số nguyên tố cùng nhau Luyện tập OLP/ACM 12
Tetris
Xếp gạch Luyện tập OLP/ACM 44
Tour
Hành trình du lịch Luyện tập OLP/ACM 3
Triangles
Diện tích tam giác Luyện tập OLP/ACM 3
VFriend
Bạn ảo Luyện tập OLP/ACM 5
XorCal
Phép tính XOR Luyện tập OLP/ACM 19
Chat - 0 kết nối