Bài tập
Bảng chấm bài
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
69959 08:51 - 15/07/2018 pdu-bùi phượng Đấu giá Java correct
69958 20:47 - 14/07/2018 17t1021229 Cộng hai số nguyên a và b Python 2 correct
69957 20:24 - 14/07/2018 17t1021229 Cộng hai số nguyên a và b Python 2 wrong-answer
69956 20:22 - 14/07/2018 17t1021229 Cộng hai số nguyên a và b Python 2 wrong-answer
69955 10:14 - 14/07/2018 pdukieuoanh Số tò mò C++ correct
69954 07:47 - 14/07/2018 pdu-bùi phượng Chữ số La Mã C++ correct
69953 07:44 - 14/07/2018 pdu-bùi phượng Chữ số La Mã C++ wrong-answer
69952 13:36 - 13/07/2018 pdu_toanminh Số bình phương đặc biệt C++ wrong-answer
69951 13:34 - 13/07/2018 pdu_toanminh Số bình phương đặc biệt C++ no-output
69950 20:20 - 12/07/2018 pdukieuoanh Mã hóa xâu URL C++ correct
69949 20:13 - 12/07/2018 pdukieuoanh Mã hóa xâu URL C++ wrong-answer
69948 20:06 - 12/07/2018 pdukieuoanh Mã hóa xâu URL C++ wrong-answer
69947 20:03 - 12/07/2018 pdukieuoanh Mã hóa xâu URL C++ wrong-answer
69946 16:54 - 12/07/2018 pdukieuoanh Giả thiết ABach C++ correct
69945 16:51 - 12/07/2018 pdukieuoanh Giả thiết ABach C++ wrong-answer
69944 16:50 - 12/07/2018 pdukieuoanh Giả thiết ABach C++ wrong-answer
69943 14:45 - 12/07/2018 pdukieuoanh Khoảng cách giữa hai số nguyên C++ correct
69942 14:43 - 12/07/2018 pdukieuoanh Khoảng cách giữa hai số nguyên C++ timelimit
69941 14:24 - 12/07/2018 pdukieuoanh Đấu giá C++ correct
69940 09:21 - 12/07/2018 headshot465486 Năm âm lịch nhuận C++ correct
69939 08:12 - 12/07/2018 pdu-bùi phượng Xâu palindrome C++ wrong-answer
69938 07:47 - 12/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ correct
69937 07:40 - 12/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ wrong-answer
69936 07:38 - 12/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ wrong-answer
69935 07:14 - 12/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ wrong-answer
69934 22:09 - 11/07/2018 gin Các ô vuông trong hình tròn C wrong-answer
69933 19:39 - 11/07/2018 pdukieuoanh Phép cộng phép trừ trên xâu C++ correct
69932 19:34 - 11/07/2018 pdukieuoanh Phép cộng phép trừ trên xâu C++ wrong-answer
69931 19:31 - 11/07/2018 pdukieuoanh Phép cộng phép trừ trên xâu C++ wrong-answer
69930 18:53 - 11/07/2018 pdukieuoanh Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C++ correct
69929 18:52 - 11/07/2018 pdukieuoanh Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C++ wrong-answer
69928 18:49 - 11/07/2018 pdukieuoanh Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C++ wrong-answer
69927 08:42 - 11/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ wrong-answer
69926 08:27 - 11/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ wrong-answer
69925 08:05 - 11/07/2018 pdu-bùi phượng Quy tắc đi Bar C++ wrong-answer
69924 09:15 - 10/07/2018 pdu_toanminh Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C timelimit
69923 09:00 - 10/07/2018 pdu_toanminh Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C timelimit
69922 08:59 - 10/07/2018 pdu_toanminh Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C compiler-error
69921 19:25 - 09/07/2018 pduqng99 Số Armstrong Java wrong-answer
69920 19:12 - 09/07/2018 pduqng99 Số bình phương đặc biệt Java wrong-answer
69919 19:05 - 09/07/2018 pduqng99 Số bình phương đặc biệt Java wrong-answer
69918 14:01 - 09/07/2018 kimsan97 Diện tích tam giác theo cạnh C++ correct
69917 11:04 - 09/07/2018 pduqng99 Tổng các chữ số chẵn Java run-error
69916 10:54 - 09/07/2018 pduqng99 Tổng các chữ số chẵn Java run-error
69915 10:51 - 09/07/2018 pduqng99 Tổng các chữ số chẵn Java run-error
69914 10:44 - 09/07/2018 pduqng99 Hàm đệ quy cho số Lucas Java correct
69913 10:37 - 09/07/2018 pduqng99 Số may mắn Java wrong-answer
69912 09:46 - 09/07/2018 pduqng99 Hàm pow Java run-error
69911 09:42 - 09/07/2018 pduqng99 Hàm pow Java run-error
69910 09:28 - 09/07/2018 pduqng99 Hàm swap Java correct
Chat - 0 kết nối