Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP014
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
136507 11:28 minmin C++ timelimit
136506 11:21 minmin C++ timelimit
136505 11:19 minmin C++ timelimit
129358 17:05 hoangle134134 GNU C++ 14 correct
126789 16:25 huyntp1103 C++ correct
126616 20:15 lethienquan28052006 Pascal correct
126368 14:13 test1 C++ timelimit
126363 14:00 test1 C++ run-error
126349 13:00 18T1021197 C++ timelimit
126251 23:38 hoangle134134 C++ run-error
126250 23:37 hoangle134134 C++ run-error
126249 23:37 hoangle134134 C++ timelimit
126016 16:09 nongtuankb C++ correct
126012 16:09 nongtuankb C++ correct
126004 16:07 nongtuankb C++ run-error
122800 16:49 lecongquochuy C++ wrong-answer
122797 16:40 lecongquochuy C++ wrong-answer
122755 12:59 lecongquochuy C++ wrong-answer
122754 12:59 lecongquochuy C++ wrong-answer
122456 16:04 hosithao C++ timelimit
122454 16:03 hosithao C++ timelimit
122452 16:02 hosithao C++ run-error
122408 12:59 nhphucqt GNU C++ 14 correct
122407 12:58 nhphucqt C++ compiler-error
122191 20:56 NaughtyWind C++ correct
122188 20:48 NaughtyWind C++ wrong-answer
122182 20:25 _Kuro_Neko_ C++ correct
121927 11:02 tien C++ correct
119729 15:28 18T1021197 C++ timelimit
119712 14:57 18T1021197 C++ timelimit
118461 00:30 18T1021051 C++ correct
115871 10:03 Riot C++ run-error
115870 10:02 Riot C++ run-error
115869 10:02 Riot C++ compiler-error
115857 09:04 Riot C++ run-error
115635 01:17 IUH.Turtle++ C++ correct
115634 01:17 IUH.Turtle++ C++ correct
111817 22:54 18T1021208 C++ correct
111587 19:40 18t1021220 C++ correct

Chat - 0 kết nối