Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP012
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
171307 21:47 hoangle134134 GNU C++ 14 correct
171306 21:47 hoangle134134 GNU C++ 14 wrong-answer
150965 16:08 20T1020619 C++ wrong-answer
126566 11:25 restini C++ wrong-answer
126565 11:21 restini C++ wrong-answer
126562 11:18 restini C++ wrong-answer
126561 11:14 restini C++ wrong-answer
126560 11:11 restini C++ timelimit
126559 11:08 restini C++ wrong-answer
126558 11:00 restini C++ wrong-answer
126555 10:45 restini C++ timelimit
126430 17:07 restini C++ timelimit
126427 16:38 chuotvip C++ wrong-answer
126426 16:34 restini C++ timelimit
126422 16:19 htthinh1999 C++ correct
126300 09:05 restini C++ wrong-answer
126299 09:05 restini C++ no-output
126298 08:53 restini C++ wrong-answer
126297 08:52 restini C++ no-output
126291 08:41 restini C++ wrong-answer
126290 08:41 restini C++ no-output
126261 23:53 chuotvip C++ wrong-answer
126222 22:52 chuotvip C++ wrong-answer
126203 22:39 chuotvip C++ wrong-answer
126199 22:32 chuotvip C++ wrong-answer
126196 22:30 chuotvip C++ wrong-answer
126181 22:10 chuotvip C++ wrong-answer
126176 22:02 chuotvip C++ wrong-answer
126171 21:58 chuotvip C++ wrong-answer
118006 19:51 ChampBit GNU C++ 14 correct
118003 19:46 ChampBit GNU C++ 14 correct
118002 19:41 ChampBit GNU C++ 14 wrong-answer
117999 19:35 ChampBit GNU C++ 14 wrong-answer
115160 00:07 kuuhaku GNU C++ 14 correct
113817 16:29 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
113807 16:01 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
113805 15:56 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
113804 15:54 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
113802 15:39 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
113800 15:39 kuuhaku C++ compiler-error
113799 15:37 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
113792 10:29 kuuhaku GNU C++ 14 wrong-answer

Chat - 0 kết nối