Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP006
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
137907 22:13 20T1020008 C++ timelimit
137905 22:02 20T1020008 C++ timelimit
137779 17:26 20T1080056 C++ timelimit
137036 16:26 18T1021213 C++ correct
136821 21:59 18t1021214 C++ correct
136816 21:42 18t1021214 C++ timelimit
136813 21:37 18t1021214 C++ timelimit
135538 15:03 ToSang C++ correct
135533 15:01 ToSang C++ wrong-answer
135067 19:24 nhuyphung C++ correct
135066 19:24 nhuyphung C++ correct
134803 19:20 20t1020227 C++ timelimit
133734 00:06 IUH.ThanhTrungK15 GNU C++ 14 wrong-answer
133733 00:01 IUH.ThanhTrungK15 GNU C++ 14 wrong-answer
133103 15:59 thanhhoanguyen GNU C++ 14 correct
133100 15:56 thanhhoanguyen GNU C++ 14 wrong-answer
133099 15:56 thanhhoanguyen C++ compiler-error
131738 21:23 mytrinh012000@gmail.com C++ compiler-error
131736 21:23 mytrinh012000@gmail.com C compiler-error
131608 20:31 18T1021213 C++ run-error
129600 14:29 18T1021213 Python 2 run-error
129599 14:13 18T1021213 C++ run-error
129598 14:04 18T1021213 C++ run-error
129597 10:31 18T1021213 C++ run-error
129596 10:29 18T1021213 C++ run-error
129355 16:35 hoangle134134 Python 2 correct
129305 20:16 hoangle134134 Python 2 correct
129304 20:15 hoangle134134 Python 2 compiler-error
128850 18:08 hoangle134134 GNU C++ 14 correct
128716 15:25 thienltn2010 C run-error
128103 21:20 19T1021176 C++ correct
127725 17:16 Nguyendangthuan.phisher C++ timelimit
127724 17:08 Nguyendangthuan.phisher C++ timelimit
126956 09:51 vandat159357 C++ correct
126686 03:27 test1 C++ correct
126075 18:56 quocdongqh C++ run-error
126074 18:56 quocdongqh GNU C++ 14 run-error
126073 18:56 quocdongqh C++ no-output
126072 18:55 quocdongqh C++ run-error
126071 18:53 quocdongqh C++ run-error
126070 18:52 quocdongqh C++ run-error
125757 10:38 chuotvip C++ correct
125756 10:37 chuotvip C++ run-error
125755 10:36 chuotvip C++ run-error
125750 10:27 Usagi C++ correct
125749 10:26 Usagi C++ wrong-answer
125744 10:19 Usagi C++ timelimit
125739 09:51 chuotvip C++ timelimit
125733 09:39 Usagi C++ wrong-answer
125725 09:33 htthinh1999 C++ correct

Chat - 0 kết nối