Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP005
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
137039 16:36 18T1021213 C++ wrong-answer
137038 16:34 18T1021213 C++ wrong-answer
135526 14:55 ToSang C++ correct
135450 13:41 nhuyphung C++ correct
135448 13:40 nhuyphung C++ correct
135447 13:40 nhuyphung C++ timelimit
135446 13:36 nhuyphung C++ timelimit
135445 13:35 nhuyphung C++ timelimit
135444 13:33 nhuyphung C++ wrong-answer
135443 13:31 nhuyphung C++ correct
135442 13:28 nhuyphung C++ correct
135441 13:27 nhuyphung C++ wrong-answer
135439 13:26 nhuyphung C++ timelimit
135433 13:12 HAUI.One_Punch_AC C++ correct
135432 13:12 HAUI.One_Punch_AC C++ correct
135429 13:08 HAUI.One_Punch_AC C++ wrong-answer
135427 12:52 nhuyphung C++ wrong-answer
135414 11:54 nhuyphung C++ wrong-answer
135412 11:52 nhuyphung C++ run-error
132177 14:56 Lis2il C++ wrong-answer
132173 14:51 Lis2il Python 3 run-error
131458 18:18 iuh.di GNU C++ 14 run-error
131456 18:13 iuh.di GNU C++ 14 run-error
131454 18:12 iuh.di GNU C++ 14 run-error
131453 18:08 iuh.di C++ run-error
131452 18:08 iuh.di C++ run-error
131235 11:36 18T1021213 Python 3 run-error
131233 11:35 18T1021213 Python 2 run-error
130393 22:51 merg63 Python 3 timelimit
129601 15:07 18T1021213 Python 2 run-error
128102 21:18 19T1021176 C++ correct
127712 10:26 lethienquan28052006 Pascal wrong-answer
127711 10:25 lethienquan28052006 Pascal wrong-answer
127365 12:24 nhphucqt C++ correct
126682 03:23 test1 C++ correct
126662 01:34 chuotvip C++ wrong-answer
126661 01:34 chuotvip C++ run-error
125764 10:51 Usagi C++ correct
125763 10:51 Usagi C++ wrong-answer
125762 10:50 Usagi C++ wrong-answer
125761 10:49 Usagi C++ wrong-answer
125760 10:48 Usagi C++ run-error
125759 10:47 Usagi C++ run-error
125758 10:47 Usagi C++ run-error
125737 09:44 htthinh1999 C++ correct
125736 09:42 htthinh1999 C++ timelimit
123689 22:50 tan123 C++ wrong-answer
123686 22:49 tan123 C++ run-error
123674 22:43 tan123 C++ wrong-answer
123646 22:30 tan123 C++ timelimit

Chat - 0 kết nối