Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP002
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
163889 17:43 123123123 C++ correct
163504 16:47 20T1020293 C wrong-answer
163114 00:54 long0916 C wrong-answer
162944 22:12 20T1020577 C++ correct
162593 20:54 Noob_02 C++ correct
162588 20:48 Noob_02 C++ wrong-answer
162586 20:45 Noob_02 C++ wrong-answer
162096 18:01 doanminhtam C correct
162095 17:59 doanminhtam C compiler-error
162094 17:59 doanminhtam C compiler-error
162093 17:58 doanminhtam C compiler-error
154248 10:31 hoangvb1 C++ run-error
154247 10:30 hoangvb1 C++ run-error
146858 21:07 Dwg_nuguri C wrong-answer
142473 07:35 20T1080013 C++ wrong-answer
142468 07:24 20T1080013 C++ wrong-answer
141324 15:28 nhuyphung C++ correct
141093 08:40 tranhieu C++ wrong-answer
136805 20:57 18t1021214 C++ correct
136802 20:45 18t1021214 C++ wrong-answer
135545 15:08 ToSang C++ correct
135015 17:10 18T1021180 C++ correct
132162 14:13 Lis2il Python 3 correct
130377 21:44 LY LY Python 3 correct
129173 23:25 Nguyendangthuan.phisher C++ correct
128815 10:10 don C++ compiler-error
128814 09:59 don C++ wrong-answer
128813 09:44 don C++ wrong-answer
128101 21:16 19T1021176 C++ correct
127899 16:03 nhphucqt C++ correct
127898 16:02 nhphucqt C++ wrong-answer
126775 15:13 nongtuankb C++ correct
126573 12:28 test1 C++ correct
126554 10:26 kuro C++ correct
126379 14:39 こんにちは C++ correct
125745 10:22 lethienquan28052006 Pascal correct
123884 14:56 KH-HuynhTrongThien C correct
123720 23:16 vandat159357 C++ correct
123662 22:39 thanh9d098 C++ wrong-answer
123660 22:38 thanh9d098 C++ run-error
123307 16:19 UIH-VoMinhDuoc C++ correct
123021 12:20 thienn013 C correct
122899 20:11 tan123 C++ correct
122733 12:08 thananhthien C++ correct
122732 12:07 thananhthien C++ wrong-answer
122651 08:26 HNQ C++ correct
122639 23:53 thananhthien C++ correct
122621 22:37 nguyenhung1903 C++ correct
122605 22:12 tnc C++ correct
122587 21:52 lecongquochuy C++ correct

Chat - 0 kết nối