Bài tập
Danh sách bài nộp cho PT050
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
163939 05:52 15_hiieu C++ wrong-answer
163160 19:19 20T1020582 C++ correct
162932 21:43 20T1020582 C++ wrong-answer
162868 20:43 20T1020582 C++ wrong-answer
162768 17:16 20T1020533 C++ correct
162767 17:15 20T1020533 C++ wrong-answer
162766 17:14 20T1020533 C++ wrong-answer
162730 11:17 20T1020325 C++ correct
161981 08:29 20T1020562 C++ wrong-answer
161980 08:15 20T1020562 C++ wrong-answer
161979 08:12 20T1020562 C++ wrong-answer
161978 08:06 20T1020562 C++ wrong-answer
161977 08:01 20T1020562 C++ wrong-answer
161857 19:02 UyenTran C++ correct
161572 21:25 vodatvan C++ correct
161571 21:23 hoangcrazyyu C++ correct
161570 21:20 vodatvan C++ correct
161569 21:20 20T1020380 C correct
161568 21:20 vodatvan C++ run-error
161567 21:18 vodatvan C++ run-error
161565 21:16 vodatvan C++ run-error
161564 21:14 vodatvan C++ run-error
161563 21:13 vodatvan C++ run-error
161562 21:13 20T1020380 C wrong-answer
161561 21:08 20T1020410 C++ correct
161560 21:07 20T1020410 C++ wrong-answer
161559 21:05 vodatvan C++ run-error
161558 20:58 vodatvan C++ run-error
161035 22:44 vodatvan C++ run-error
161034 22:43 vodatvan C++ run-error
161033 22:41 vodatvan C++ run-error
160174 11:25 20T1020079 C++ wrong-answer
159930 19:27 hahaha C++ wrong-answer
159656 20:34 20T1020293 C correct
159655 20:33 20T1020293 C wrong-answer
159653 20:32 20T1020293 C wrong-answer
159652 20:29 20T1020293 C wrong-answer
159243 22:14 20T1080002 C++ run-error
159241 22:11 20T1080002 C++ run-error
159234 22:08 20T1080002 C++ run-error
159206 21:51 20T1080002 C++ run-error
159200 21:37 20T1080002 C++ run-error
159195 21:27 20T1080002 C++ run-error
159194 21:27 20T1080002 C++ run-error
158196 22:22 becdanh C correct
158195 22:22 becdanh C correct
158183 21:59 becdanh C wrong-answer
158182 21:55 nammap123 C++ correct
158180 21:49 nammap123 C++ wrong-answer
158177 21:47 nammap123 C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối