Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD003
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
67714 11:11 17T1021105 C++ correct
67467 12:05 17T1021082 C++ correct
62199 14:22 starboy C++ correct
62197 14:09 starboy C++ run-error
62196 14:05 starboy C++ run-error
62194 14:01 starboy C++ run-error
62189 12:34 starboy C++ run-error
62188 12:32 starboy C++ run-error
60341 20:33 MKaka C++ correct
54072 13:52 labatphan478 C++ wrong-answer
45311 22:21 15T1021115 C++ correct
45308 22:10 donamtrung2 C++ correct
44732 17:11 germanyle96 C++ correct
43032 03:04 devStronger C++ correct
43031 03:02 devStronger C++ wrong-answer
43030 02:53 devStronger C++ run-error
43029 02:47 devStronger C++ run-error
43006 18:22 germanyle96 C++ wrong-answer
41087 08:54 kuuhaku Pascal correct
41086 08:48 kuuhaku Pascal run-error
40723 22:34 kaiser64 C++ correct
40722 22:33 kaiser64 C++ run-error
40721 22:17 kaiser64 C++ run-error
40720 21:00 kaiser64 GNU C++ 14 run-error
40719 20:59 kaiser64 C++ run-error
40718 20:58 kaiser64 C++ run-error
40213 15:23 pythagore1123 C++ correct
40203 15:01 nnthien C++ correct
40202 14:59 typhuong C++ correct
40200 14:55 nnthien C++ run-error
40199 14:53 xxxrivenxxx C++ correct
40198 14:52 king744744 C++ correct
40194 14:51 xxxrivenxxx C++ wrong-answer
40190 14:48 nnthien C++ run-error
40188 14:38 squallcj C++ correct
40186 14:35 quoccuonglqd C++ correct
40183 14:30 quoccuonglqd C++ wrong-answer
40182 14:27 xkhangsama C++ correct
40180 14:26 xkhangsama C++ run-error
40179 14:26 quoccuonglqd C++ run-error
40178 14:22 xkhangsama C++ run-error
40177 14:22 xkhangsama C++ run-error
40176 14:19 npnkhoi C++ correct
40173 14:12 lahoangphong C++ correct
40172 14:10 lahoangphong C++ run-error
38681 09:09 tuan1234 C++ correct
38043 14:27 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ correct
38042 14:25 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ run-error
37997 13:13 longnt0104 C++ correct
37988 08:49 minhtuan97 Java correct

Chat - 0 kết nối