Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD002
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
47139 18:55 MKaka C++ correct
45935 14:15 iiiiiii125478 C++ correct
45931 10:49 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45930 10:47 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45929 10:40 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45928 10:38 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45927 10:27 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45926 10:26 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45925 10:25 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45924 10:19 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45923 10:18 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
42500 20:34 germanyle96 C++ correct
40171 09:31 Hải Phong C++ compiler-error
40170 09:28 Hải Phong C++ run-error
40169 09:18 Hải Phong C++ run-error
40168 09:07 Hải Phong C++ run-error
40167 09:06 Hải Phong C++ run-error
39303 12:01 stonevcandy C++ wrong-answer
39302 11:57 stonevcandy C++ wrong-answer
39301 11:56 stonevcandy C++ wrong-answer
39300 11:54 stonevcandy C++ wrong-answer
39299 11:51 stonevcandy C++ wrong-answer
39282 22:10 stonevcandy C++ wrong-answer
39281 22:04 stonevcandy C++ wrong-answer
39280 22:01 stonevcandy C++ wrong-answer
39279 22:00 stonevcandy C++ wrong-answer
39277 21:58 stonevcandy C++ wrong-answer
39275 21:50 stonevcandy C++ timelimit
39274 21:42 stonevcandy C++ wrong-answer
39111 02:20 n4_ntquy C++ correct
38965 23:26 rabbitboss C++ correct
38956 23:13 rabbitboss C++ correct
38208 19:12 cuongdang C++ run-error
38183 01:32 pdu_nguyen C++ correct
37938 22:44 Python2 Python 2 correct
34897 01:44 N2_Thanh113 Python 2 correct
34792 01:15 N2_Thanh113 C++ correct
34747 17:32 N2_Thanh113 Python 2 run-error
34746 17:31 N2_Thanh113 Python 2 run-error
34499 11:39 n4_ntquy C++ wrong-answer
34449 20:37 chithong97 C++ correct
34448 18:41 longnt0104 C++ correct
33794 22:31 tuan1234 C++ correct
33606 13:57 ititorit C++ correct
33549 09:54 SPDN_STARTING98 C++ correct
33535 09:28 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ correct
33534 09:15 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
33533 09:14 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
33532 09:14 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
33531 09:13 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer

Chat - 0 người đang online