Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD002
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
75562 13:06 tabvn C++ correct
74354 02:01 iiiiiii125478 C++ correct
70396 21:40 khoavida C correct
70390 11:18 ChampBit C++ correct
70354 09:53 tttuongquang Python 2 correct
70028 08:41 pdukieuoanh Java correct
70027 08:40 pdukieuoanh Java compiler-error
70024 08:07 pdukieuoanh Java run-error
70023 07:37 pdukieuoanh C++ correct
69548 15:40 17T1021142 C++ correct
63665 16:23 N5_NVVHoang C++ correct
61458 23:44 labatphan478 C++ correct
61053 09:06 Baby Rain C++ correct
57393 09:59 tienhoang C++ correct
57392 09:55 tienhoang C compiler-error
57391 09:55 tienhoang C compiler-error
57390 09:53 tienhoang C compiler-error
57389 09:52 tienhoang C compiler-error
57308 22:37 Arima C run-error
57226 19:58 17T1021082 C++ correct
54097 16:59 16T1021043 C++ wrong-answer
47139 18:55 MKaka C++ correct
45935 14:15 iiiiiii125478 C++ correct
45931 10:49 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45930 10:47 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45929 10:40 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45928 10:38 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45927 10:27 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45926 10:26 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45925 10:25 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45924 10:19 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
45923 10:18 phuongnam12a4gt@gmail.com C++ wrong-answer
42500 20:34 germanyle96 C++ correct
40171 09:31 Hải Phong C++ compiler-error
40170 09:28 Hải Phong C++ run-error
40169 09:18 Hải Phong C++ run-error
40168 09:07 Hải Phong C++ run-error
40167 09:06 Hải Phong C++ run-error
39303 12:01 stonevcandy C++ wrong-answer
39302 11:57 stonevcandy C++ wrong-answer
39301 11:56 stonevcandy C++ wrong-answer
39300 11:54 stonevcandy C++ wrong-answer
39299 11:51 stonevcandy C++ wrong-answer
39282 22:10 stonevcandy C++ wrong-answer
39281 22:04 stonevcandy C++ wrong-answer
39280 22:01 stonevcandy C++ wrong-answer
39279 22:00 stonevcandy C++ wrong-answer
39277 21:58 stonevcandy C++ wrong-answer
39275 21:50 stonevcandy C++ timelimit
39274 21:42 stonevcandy C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối