Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD001
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
74353 01:44 iiiiiii125478 C++ correct
72949 11:44 n4_ndnghia C++ correct
70151 10:15 Baby Rain C++ correct
69412 21:59 Baby Rain Python 2 timelimit
69411 21:11 Baby Rain Python 2 timelimit
69410 20:57 Baby Rain Python 2 timelimit
67772 13:07 nhathuy0990905 C++ timelimit
66988 14:16 nhattan12399 C++ timelimit
66932 17:14 minhpro367 C++ correct
66908 12:26 17T1021158 C++ correct
62661 19:50 17T1021289 C++ wrong-answer
62660 19:49 17T1021289 C++ wrong-answer
62659 19:49 17T1021289 C++ wrong-answer
62655 16:07 17T1021059 C++ correct
62652 15:51 17T1021059 C++ timelimit
62650 15:46 17T1021059 C++ timelimit
62649 15:44 17T1021082 C++ correct
62626 11:52 17T1021059 C++ timelimit
62624 11:47 17T1021059 C++ timelimit
62623 11:44 17T1021059 C++ timelimit
62622 11:44 17T1021059 C++ timelimit
62621 11:41 17T1021059 C++ timelimit
62402 17:51 17T1021026 C++ correct
62401 17:50 17T1021026 C++ correct
62400 17:48 17T1021026 C++ timelimit
62351 22:01 17T1021026 C++ wrong-answer
62202 14:38 nhattan12399 C++ timelimit
62114 16:10 17T1021054 C++ correct
62113 16:09 17T1021054 C++ compiler-error
61953 15:30 starboy C++ correct
61557 12:21 ChampBit C++ correct
61232 15:48 black.magicion C++ timelimit
61229 15:46 black.magicion C++ timelimit
61052 08:47 Baby Rain C++ wrong-answer
61040 23:45 Baby Rain C++ wrong-answer
60679 19:21 labatphan478 C++ correct
60678 19:20 labatphan478 C++ compiler-error
60677 19:19 labatphan478 C++ run-error
60372 17:00 MKaka C++ correct
60371 16:59 MKaka C++ timelimit
60346 21:32 MKaka C++ wrong-answer
58315 07:43 stdio.hue C++ no-output
57847 17:06 Comment allez-vous C++ correct
57627 21:40 rianta9 C++ correct
57625 21:39 rianta9 C++ wrong-answer
56419 19:38 MKaka C++ wrong-answer
56418 19:34 MKaka C++ wrong-answer
55563 21:57 MKaka C++ wrong-answer
55562 21:56 MKaka C++ wrong-answer
55561 21:52 MKaka C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối