Bài tập
Danh sách bài nộp cho PT1022
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
75954 14:18 18t1021278 C++ correct
75950 14:07 18t1021278 C++ wrong-answer
75949 14:05 18t1021278 C++ wrong-answer
75935 12:17 18t1021278 C++ wrong-answer
75630 19:48 tttn0911 C++ correct
75542 21:55 shaymin C++ correct
75541 21:54 shaymin C++ correct
75540 21:52 shaymin C++ correct
75539 21:46 shaymin C++ wrong-answer
75538 21:45 shaymin C++ timelimit
75537 21:45 shaymin C++ compiler-error
75535 21:08 tttn0911 C++ wrong-answer
75534 21:06 tttn0911 C++ compiler-error
75533 20:54 tttn0911 C++ compiler-error
75081 20:03 nguyenquanggiakhanh C++ wrong-answer
74654 16:26 nguyenquanggiakhanh C++ wrong-answer
74653 16:25 nguyenquanggiakhanh C++ wrong-answer
74652 16:24 nguyenquanggiakhanh C++ wrong-answer
74621 09:46 trungchinh1208 C++ correct
74596 16:25 dannguyen30812 C++ correct
74576 16:04 dangvanlong275 C++ wrong-answer
74570 15:51 dangvanlong275 C++ wrong-answer
74568 15:49 dangvanlong275 C++ wrong-answer
74564 15:46 dangvanlong275 C++ wrong-answer
74557 15:35 toikobik010 C++ wrong-answer
72956 16:30 18T1021213 C++ correct
72955 16:09 18T1021213 C++ wrong-answer
72898 19:20 18T1021213 C++ wrong-answer
72895 19:12 18T1021213 C++ wrong-answer
71780 20:18 ht.bao1112000 C++ correct
71592 10:43 abc65 Java correct
70427 22:23 viet070420 C++ correct
70344 11:25 king1357 C++ correct
69909 09:19 pduqng99 Java correct
67877 19:03 16t1021076 C++ correct
67876 19:01 16t1021076 C++ wrong-answer
66936 21:47 17t1021229 C++ correct
65012 18:51 17T1021159 C++ correct
64832 15:24 duongvinhthai00 C++ correct
64750 16:10 17T1021174 C++ correct
63264 10:51 n4_hkquan C++ correct
62645 14:59 N1_pvtuan C++ correct
62644 14:58 N1_pvtuan C++ correct
61058 10:02 duongpduk171999 Java correct
60323 09:04 le van sang C++ run-error
60065 08:21 le van sang C++ wrong-answer
59912 23:49 17T1021142 C++ correct
59660 21:30 17T1021059 C++ correct
59510 11:04 17T1021213 C compiler-error
57441 13:37 17T1021082 C++ correct

Chat - 0 kết nối