Cuộc thi hiện tại
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 HUSC Competitive Programming 24/03/2019 - 08:00 24/03/2019 - 13:00 bắt đầu
Cuộc thi đã diễn ra
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc
1 Olympic CP 2019 Round 3 16/01/2019 - 19:30 16/01/2019 - 22:30
2 Olympic CP 2019 Round 2 10/01/2019 - 19:30 10/01/2019 - 22:30
3 Chào 2019 - Olympic CP 2019 Round 1 02/01/2019 - 19:40 02/01/2019 - 22:40
4 Thi ACM 2018 25/03/2018 - 08:30 25/03/2018 - 13:30
5 Thi ACm 2018 Vòng thử máy 24/03/2018 - 14:00 24/03/2018 - 16:30
6 Chào 2018 12/01/2018 - 19:05 12/01/2018 - 22:05
7 Thi chính thức OLP/ACM 2017 15/03/2017 - 08:15 15/03/2017 - 12:30
Chat - 0 kết nối