Luyện tập 7 OLP-ICPC
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
116122 15:19 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   correct
116121 15:19 - 30/10/2019 huyntp1103 COUNT C++ too-late   wrong-answer
116007 14:48 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   correct
116003 14:48 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   compiler-error
115996 14:46 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   wrong-answer
115991 14:45 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   wrong-answer
115990 14:44 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   wrong-answer
115986 14:43 - 30/10/2019 huyntp1103 SDB C++ too-late   wrong-answer
115534 11:31 - 28/10/2019 18T1021011 SDB C++ too-late   timelimit
115519 09:11 - 28/10/2019 Baby Rain GLAN GNU C++ 14 too-late   correct
115516 09:08 - 28/10/2019 Baby Rain GLAN GNU C++ 14 too-late   correct
115513 09:06 - 28/10/2019 Baby Rain GLAN GNU C++ 14 too-late   run-error
115512 09:05 - 28/10/2019 Baby Rain GLAN GNU C++ 14 too-late   compiler-error
115321 11:12 - 26/10/2019 warrior Bé làm toán GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
115320 11:09 - 26/10/2019 warrior Bé làm toán GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
115319 11:08 - 26/10/2019 warrior Bé làm toán GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
115318 11:00 - 26/10/2019 warrior Bé làm toán GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
115256 23:27 - 25/10/2019 khoavida SDB C++ too-late   correct
115255 23:02 - 25/10/2019 khoavida GLAN C++ too-late   correct
115254 22:59 - 25/10/2019 huyntp1103 BSEL C++ wrong-answer
115253 22:59 - 25/10/2019 huyntp1103 BSEL C++ compiler-error
115252 22:54 - 25/10/2019 huyntp1103 SDB C++ wrong-answer
115251 22:52 - 25/10/2019 huyntp1103 SDB C++ wrong-answer
115250 22:50 - 25/10/2019 bang2k6 SDB C++ wrong-answer
115249 22:49 - 25/10/2019 bang2k6 SDB C++ wrong-answer
115248 22:42 - 25/10/2019 bang2k6 BSEL C++ wrong-answer
115247 22:41 - 25/10/2019 bang2k6 BSEL C++ wrong-answer
115246 22:38 - 25/10/2019 khoavida GLAN C++ wrong-answer
115245 22:38 - 25/10/2019 bang2k6 SDB C++ correct
115244 22:33 - 25/10/2019 bang2k6 SDB C++ wrong-answer
115243 22:31 - 25/10/2019 bang2k6 RATIONAL C++ wrong-answer
115242 22:29 - 25/10/2019 ChampBit SDB GNU C++ 14 correct
115241 22:26 - 25/10/2019 bang2k6 BSEL C++ wrong-answer
115240 22:25 - 25/10/2019 khoavida GLAN C++ wrong-answer
115239 22:20 - 25/10/2019 Baby Rain GLAN GNU C++ 14 timelimit
115238 22:16 - 25/10/2019 bang2k6 NICE C++ correct
115237 22:12 - 25/10/2019 MKaka RATIONAL GNU C++ 14 wrong-answer
115236 22:09 - 25/10/2019 bang2k6 Oản tù tì C++ wrong-answer
115228 21:54 - 25/10/2019 MKaka RATIONAL GNU C++ 14 wrong-answer
115227 21:52 - 25/10/2019 MKaka RATIONAL GNU C++ 14 wrong-answer
115225 21:47 - 25/10/2019 ChampBit GLAN GNU C++ 14 correct
115224 21:42 - 25/10/2019 bang2k6 RATIONAL C++ wrong-answer
115223 21:39 - 25/10/2019 bang2k6 RATIONAL C++ wrong-answer
115222 21:17 - 25/10/2019 ... SDB C++ run-error
115221 21:17 - 25/10/2019 ... SDB C++ run-error
115220 21:15 - 25/10/2019 ChampBit GLAN GNU C++ 14 wrong-answer
115219 21:14 - 25/10/2019 bang2k6 SDB C++ wrong-answer
115218 21:13 - 25/10/2019 ... SDB C++ run-error
115217 21:11 - 25/10/2019 bang2k6 SDB C++ no-output
115216 21:10 - 25/10/2019 ChampBit GLAN GNU C++ 14 wrong-answer

Chat - 0 kết nối