Luyện tập 3 OLP-ICPC
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
123001 11:00 - 25/11/2019 huyntp1103 Bi xanh, Bi đỏ C++ too-late   correct
121740 17:25 - 20/11/2019 Hai_Du Số may mắn C++ too-late   timelimit
121739 17:23 - 20/11/2019 Hai_Du Số may mắn C++ too-late   run-error
113386 14:09 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Số may mắn C++ too-late   correct
113385 13:22 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Tổng các chữ số chẵn C++ too-late   correct
113384 13:19 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Tổng các chữ số chẵn C++ too-late   wrong-answer
113327 09:40 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Sản xuất hàng hóa C++ too-late   wrong-answer
113326 09:39 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Điều khiển robot C++ too-late   wrong-answer
113325 09:37 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Sản xuất hàng hóa C++ too-late   wrong-answer
113324 09:36 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Sản xuất hàng hóa GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
113323 09:31 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Sản xuất hàng hóa C++ too-late   run-error
113322 09:31 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Điều khiển robot C++ too-late   run-error
113320 09:10 - 04/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Điều khiển robot GNU C++ 14 too-late   correct
113177 17:03 - 03/10/2019 19T1021020 Điều khiển robot Pascal too-late   run-error
113167 13:22 - 03/10/2019 19T1021020 Điều khiển robot Pascal too-late   correct
113166 13:15 - 03/10/2019 19T1021020 Điều khiển robot Pascal too-late   wrong-answer
113165 13:10 - 03/10/2019 19T1021020 Điều khiển robot Pascal too-late   wrong-answer
112410 21:54 - 28/09/2019 18t1021220 Số may mắn C++ too-late   correct
112408 21:52 - 28/09/2019 18t1021220 Tổng các chữ số chẵn C++ too-late   wrong-answer
112215 18:49 - 27/09/2019 tuanvynguyen1 Sản xuất hàng hóa C++ too-late   timelimit
112211 18:41 - 27/09/2019 tuanvynguyen1 Sản xuất hàng hóa C++ too-late   timelimit
112203 18:28 - 27/09/2019 tuanvynguyen1 Sản xuất hàng hóa C++ too-late   timelimit
112195 17:16 - 27/09/2019 tuanvynguyen1 Sản xuất hàng hóa C++ too-late   timelimit
112192 13:10 - 27/09/2019 18T1021208 Số may mắn C++ too-late   correct
112191 12:40 - 27/09/2019 18T1021208 Điều khiển robot C++ too-late   correct
112190 12:37 - 27/09/2019 18T1021208 Điều khiển robot C++ too-late   wrong-answer
112189 12:33 - 27/09/2019 18T1021208 Điều khiển robot C++ too-late   wrong-answer
112188 12:16 - 27/09/2019 tuanvynguyen1 Sản xuất hàng hóa C++ too-late   timelimit
112183 10:27 - 27/09/2019 tuanvynguyen1 Kết hợp tiền C++ too-late   correct
112160 23:45 - 26/09/2019 tuanvynguyen1 Kết hợp tiền C++ too-late   wrong-answer
112159 23:44 - 26/09/2019 tuanvynguyen1 Kết hợp tiền C++ too-late   timelimit
112156 22:46 - 26/09/2019 tuanvynguyen1 Số may mắn C++ too-late   correct
112155 22:43 - 26/09/2019 Ryan Bi xanh, Bi đỏ C++ too-late   wrong-answer
112154 22:42 - 26/09/2019 tuanvynguyen1 Số may mắn C++ too-late   wrong-answer
112151 22:30 - 26/09/2019 vinhnt Chia tập hợp GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
112150 22:30 - 26/09/2019 kuro Tổng các chữ số chẵn C++ too-late   correct
112149 22:30 - 26/09/2019 vinhnt Chia tập hợp GNU C++ 14 too-late   compiler-error
112148 22:30 - 26/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Bi xanh, Bi đỏ GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
112147 22:30 - 26/09/2019 MKaka Bi xanh, Bi đỏ GNU C++ 14 too-late   correct
112146 22:29 - 26/09/2019 khoavida Chia tập hợp C++ run-error
112145 22:28 - 26/09/2019 18T1021011 Điều khiển robot C++ run-error
112144 22:28 - 26/09/2019 khoavida Chia tập hợp C++ run-error
112142 22:27 - 26/09/2019 18T1021011 Điều khiển robot C++ run-error
112141 22:27 - 26/09/2019 khoavida Chia tập hợp C++ run-error
112140 22:26 - 26/09/2019 khoavida Chia tập hợp C++ run-error
112139 22:25 - 26/09/2019 khoavida Chia tập hợp C++ run-error
112138 22:25 - 26/09/2019 Ryan Bi xanh, Bi đỏ C++ wrong-answer
112137 22:24 - 26/09/2019 khoavida Chia tập hợp C++ run-error
112136 22:23 - 26/09/2019 TanKhuong789 Tổng các chữ số chẵn C++ wrong-answer
112135 22:23 - 26/09/2019 Lê Nguyễn Thiện Nhân Số may mắn C++ correct

Chat - 0 kết nối