Luyện tập 28 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
MatchStickis 1 2 256000
B
White Water Rafting 1 2 256000
C
Shuffle 1 2 256000
D
Equivalences 1 2 256000
E
ABCDE 1 1 256000
F
Banquet 1 1 256000
G
Canada Day 1 1 256000
H
Engineering Buildings 1 1 256000

Chat - 0 kết nối