Luyện tập 24 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Trồng hoa trong công viên 1 1 256000
B
Màu sắc, áo và quần 1 2 256000
C
Train Sorting 1 2 256000
D
Hoán vị, Trung bình điều hòa 1 2 256000
E
Happy Telephone 1 2 256000
F
XOR 1 1 256000
G
Mailing Origami 1 1 256000
H
Line Sweep 1 1 256000
I
Pick It 1 1 256000

Chat - 0 kết nối