Luyện tập 22 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Đổi tiền 10 1 256000
B
Số nguyên tố tiếp theo 10 1 256000
C
Game với modulo 10 2 256000
D
Dấu ngoặc tuyệt đối cân bằng 10 2 256000
E
Cặp đôi cùng chẵn, lẻ 10 1 256000
F
Khuếch đại ma trận 10 1 256000
G
Thi cắm hoa 10 1 256000
H
Hệ thống bộ đàm 10 1 256000
I
Đếm lan 10 3 256000
J
Game với số nguyên tố 10 1 256000
K
Hệ thống bộ đàm bản 2 10 1 256000

Chat - 0 kết nối