Luyện tập 21 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Ma trận con 10 2 256000
B
Đường đi trong đồ thị 10 2 256000
C
Cây khung nhỏ nhất 10 2 256000
D
Mua Bánh Kẹo 10 1 256000
E
Tổng = Tích 10 1 256000

Chat - 0 kết nối