Luyện tập 10 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Số 3 và tuổi của Kẹo 10 1 256000
B
Tam giác vuông gấp bằng dây 10 1 256000
C
Gà và Chó 10 1 256000
D
Liệt kê các dãy nhị phân 10 1 256000
E
Xâu nhị phân phản xạ 10 1 256000

Chat - 0 kết nối