Luyện tập 5 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Điều khiển robot 10 1 256000
B
Ước số của n giai thừa 10 1 256000
C
Biến thể của tam Giác Sierpinski 10 1 256000

Đề bài: Ước số của n giai thừa

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Ước số của n giai thừa

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối