Ông Công, Ông Táo
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Hàm F 1 1 256000
B
Tổng chữ số nhỏ nhất trong đoạn 1 1 256000
C
Bi xanh, Bi đỏ 1 1 256000
D
Lũy thừa nhanh 1 1 256000
E
Rút gọn phân số 1 1 256000
F
Đường đi trong tam giác 1 1 256000
G
Xếp hình Domino 1 1 256000
H
Xâu Palindrome 1 1 256000
I
Biến đổi số nguyên n 1 1 256000

Chat - 0 kết nối