Hiện tại không có cuộc thi nào!
Cuộc thi đã diễn ra
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc
1 Thực hàng ngày 20-7 20/07/2019 - 07:30 20/07/2019 - 20:30
2 Thực hành ngày 18-7 18/07/2019 - 07:30 18/07/2019 - 19:24
3 Luyện tập 14 cùng SamNguyen 13/07/2019 - 19:40 13/07/2019 - 22:40
4 Thực hành ngày 13-7 13/07/2019 - 07:20 13/07/2019 - 20:20
5 Luyện tập 13 cùng SamNguyen 12/07/2019 - 08:20 12/07/2019 - 11:20
6 Thực hành ngày 11-7 11/07/2019 - 07:07 11/07/2019 - 22:07
7 Luyện tập 12 cùng SamNguyen 10/07/2019 - 08:40 10/07/2019 - 11:40
8 Luyện tập 11 cùng SamNguyen 08/07/2019 - 08:29 08/07/2019 - 12:29
9 Luyện tập 10 cùng SamNguyen 06/07/2019 - 19:20 06/07/2019 - 22:20
10 Thực hàng ngày 6_7 06/07/2019 - 08:00 06/07/2019 - 19:00
11 Luyện tập 9 cùng SamNguyen 05/07/2019 - 08:30 05/07/2019 - 10:50
12 Thực hành ngay 4-7 04/07/2019 - 07:14 04/07/2019 - 20:05
13 Luyện tập 8 cùng SamNguyen 02/07/2019 - 19:40 02/07/2019 - 22:40
14 Luyện tập 7 cùng SamNguyen 29/06/2019 - 19:35 29/06/2019 - 22:35
15 Luyện tập 6 cùng SamNguyen 22/06/2019 - 19:45 22/06/2019 - 22:45
16 Luyện tập 5 cùng SamNguyen 17/06/2019 - 19:40 17/06/2019 - 22:20
17 Luyện tập 4 cùng SamNguyen 15/06/2019 - 20:00 15/06/2019 - 23:00
18 Luyện tập 3 cùng SamNguyen 13/06/2019 - 08:40 13/06/2019 - 10:05
19 Luyện tập 2 cùng SamNguyen 12/06/2019 - 20:00 12/06/2019 - 22:30
20 Luyện tập 1 Cùng SamNguyen 10/06/2019 - 08:00 10/06/2019 - 10:00
21 Thi kết thúc học kỳ KTLT2 N7, N8 16/05/2019 - 15:40 16/05/2019 - 17:10
22 Thi kết thúc học kỳ KTLT2 N3, N4 16/05/2019 - 13:40 16/05/2019 - 15:10
23 Thi kết thúc học kỳ KTLT2 N5, N6 16/05/2019 - 09:40 16/05/2019 - 11:10
24 Thi kết thúc học kỳ KTLT2 N1, N2 16/05/2019 - 07:40 16/05/2019 - 09:10
25 HUSC Competitive Programming 2019 24/03/2019 - 08:15 24/03/2019 - 13:15
26 Thi ACM 2018 25/03/2018 - 08:30 25/03/2018 - 13:30
27 Thi chính thức OLP/ACM 2017 15/03/2017 - 08:15 15/03/2017 - 12:30
Chat - 0 kết nối