Cuộc thi hiện tại
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Coding for Kids 23/07/2019 - 15:24 12/12/2019 - 15:20 kết thúc
2 Olympic không chuyên tin 2019 26/11/2019 - 15:00 26/11/2019 - 18:00 bắt đầu
3 Olympic chuyên tin 2019 26/11/2019 - 15:00 26/11/2019 - 18:00 bắt đầu
Cuộc thi đã diễn ra
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc
1 Thuc hanh ngay 18-11 18/11/2019 - 07:15 18/11/2019 - 19:15
2 Test máy 17/11/2019 - 08:03 17/11/2019 - 20:03
3 Thực hành ngày 4_11 04/11/2019 - 07:15 04/11/2019 - 19:06
4 Thực hành KTLT ngày 28/10 28/10/2019 - 07:10 28/10/2019 - 10:06
5 Luyện tập 7 OLP-ICPC 25/10/2019 - 15:09 25/10/2019 - 23:00
6 Thực hành KTLT 1 21/10/2019 - 07:25 21/10/2019 - 10:20
7 Luyện tập 30 cùng SamNguyen 08/10/2019 - 11:32 09/10/2019 - 14:00
8 Luyện tập 6 OLP-ICPC 03/10/2019 - 19:30 03/10/2019 - 22:30
9 Luyện tập 5 OLP-ICPC 30/09/2019 - 19:40 30/09/2019 - 22:40
10 Luyện tập 4 OLP-ICPC 28/09/2019 - 19:30 28/09/2019 - 22:30
11 Luyện tập 3 OLP-ICPC 26/09/2019 - 19:30 26/09/2019 - 22:30
12 Luyện tập 29 cùng SamNguyen 24/09/2019 - 09:47 25/09/2019 - 20:44
13 Luyện tập 28 cùng SamNguyen 19/09/2019 - 06:58 20/09/2019 - 22:54
14 Luyện tập 2 OLP-ICPC 18/09/2019 - 13:30 18/09/2019 - 16:30
15 Luyện tập 27 cùng SamNguyen 17/09/2019 - 14:05 17/09/2019 - 19:05
16 Luyện tập 26 cùng SamNguyen 13/09/2019 - 08:00 14/09/2019 - 23:53
17 Khởi động OLP 2019 11/09/2019 - 13:30 11/09/2019 - 16:30
18 Luyện tập 25 cùng SamNguyen 08/09/2019 - 12:50 09/09/2019 - 22:44
19 Luyện tập 24 cùng SamNguyen 06/09/2019 - 09:02 07/09/2019 - 23:58
20 Luyện tập 23 cùng SamNguyen 02/09/2019 - 12:00 03/09/2019 - 23:45
21 Luyện tập 22 cùng SamNguyen 31/08/2019 - 10:20 01/09/2019 - 23:20
22 Luyện tập 21 cùng SamNguyen 27/08/2019 - 19:35 27/08/2019 - 22:35
23 Luyện tập 20 cùng SamNguyen 24/08/2019 - 19:35 24/08/2019 - 22:35
24 Luyện tập 19 cùng SamNguyen 23/08/2019 - 19:45 23/08/2019 - 22:45
25 Demo cho ngày báo cáo 21/08/2019 - 08:00 21/08/2019 - 11:00
26 Luyện tập 18 cùng SamNguyen 16/08/2019 - 19:30 17/08/2019 - 23:30
27 Thi kết thức học kỳ 3 15/08/2019 - 13:35 15/08/2019 - 15:35
28 Luyện tập 17 cùng SamNguyen 14/08/2019 - 08:00 14/08/2019 - 19:00
29 Luyện tập 16 cùng SamNguyen 09/08/2019 - 08:05 09/08/2019 - 23:15
30 Luyện tập 15 cùng SamNguyen 07/08/2019 - 09:00 07/08/2019 - 19:00
31 Luyện tập 14 cùng SamNguyen 13/07/2019 - 19:40 13/07/2019 - 22:40
32 Luyện tập 13 cùng SamNguyen 12/07/2019 - 08:20 12/07/2019 - 11:20
33 Luyện tập 12 cùng SamNguyen 10/07/2019 - 08:40 10/07/2019 - 11:40
34 Luyện tập 11 cùng SamNguyen 08/07/2019 - 08:29 08/07/2019 - 12:29
35 Luyện tập 10 cùng SamNguyen 06/07/2019 - 19:20 06/07/2019 - 22:20
36 Luyện tập 9 cùng SamNguyen 05/07/2019 - 08:30 05/07/2019 - 10:50
37 Luyện tập 8 cùng SamNguyen 02/07/2019 - 19:40 02/07/2019 - 22:40
38 Luyện tập 7 cùng SamNguyen 29/06/2019 - 19:35 29/06/2019 - 22:35
39 Luyện tập 6 cùng SamNguyen 22/06/2019 - 19:45 22/06/2019 - 22:45
40 Luyện tập 5 cùng SamNguyen 17/06/2019 - 19:40 17/06/2019 - 22:20
41 Luyện tập 4 cùng SamNguyen 15/06/2019 - 20:00 15/06/2019 - 23:00
42 Luyện tập 3 cùng SamNguyen 13/06/2019 - 08:40 13/06/2019 - 10:05
43 Luyện tập 2 cùng SamNguyen 12/06/2019 - 20:00 12/06/2019 - 22:30
44 Luyện tập 1 Cùng SamNguyen 10/06/2019 - 08:00 10/06/2019 - 10:00
45 HUSC Competitive Programming 2019 24/03/2019 - 08:15 24/03/2019 - 13:15
46 Thi ACM 2018 25/03/2018 - 08:30 25/03/2018 - 13:30
47 Thi chính thức OLP/ACM 2017 15/03/2017 - 08:15 15/03/2017 - 12:30
Chat - 0 kết nối